Letnie kursy programowania

Oparte na licencjonowanych treściach ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów i pracę projektową. Rozwijają kreatywność i umiejętności analityczne.

Filtruj

Atrybut produktu: Grupa wiekowa

Atrybut produktu: Język wykładowy