Polityka prywatności


Niniejszy dokument to Polityka prywatności w firmie Kids Coder Lab Sp. z o.o. Dokument ten określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez spółkę.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Kids Coder Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hlonda 10 U9, NIP 9512447068, REGON 368481218.

1. Jakie dane o Tobie zbieramy:

 • Dane zbierane podczas zapisu na kurs lub inne zajęcia (zawarcie umowy): dane rodzica (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania) oraz dane zapisywanego dziecka (imię, nazwisko, nazwa szkoły dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko, rok urodzenia oraz informacje dodatkowe).
 • Dane zbierane automatycznie: Niektóre dane mogą być zbierane automatycznie, przy czym nie są to dane osobowe, a np. adres IP.
 • Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami: Gdy kontaktujesz się z nami e-mailem, telefonicznie, poprzez zapis do newsletteru o nowościach czy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, również przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail lub inne informacje dodatkowe związane z konkretnym zapytaniem.
 • Dane zbierane za pośrednictwem kamery CCTV w siedzibie Kids Coder Lab Sp. z o.o. dla celów bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia mienia.
 • Dane w formie zapisu obrazu i dźwięku zbierane w trakcie realizacji lub kontynuacji kursu w formie online (zawarcie/wykonanie umowy) przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia ochrony danych – dla celów przeprowadzenia kursu i udokumentowania przebiegu kursu i postępów uczestników oraz możliwości zaliczenia kursu.
 • Dane zbierane podczas sesji fotograficznej lub wideo („Wizerunek”, zobacz też pkt 6) – tylko w przypadku osób, które wyraziły na to uprzednią zgodę.
 • Dane zbierane w czasie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, zapisane w plikach cookie wykorzystywanych do celów reklamowych, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia ochrony danych, czyli uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie działań remarketingowych.

2. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane:

 • W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
 • Dane zbierane podczas zapisu na kurs będą wykorzystane w celu realizacji zapisu na kurs lub inne zajęcia, w tym pobrania wpłaty oraz wpisania dziecka na listę uczestników kursów lub innych zajęć oraz monitorowania obecności i postępów w nauce. Nie będziemy wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu niż w celach realizacji umowy. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać zapisu na kurs programowania lub inne zajęcia.
 • Dane zbierane w czasie realizacji kursu dotyczące zamówionych usług oraz przebiegu kursu będą wykorzystywane w celu dokumentowania przebiegu kursu i postępów edukacyjnych na potrzeby dopasowania przyszłej oferty edukacyjnej lub kontynuowania kursu.
 • Dane zbierane w celach marketingowych, tj. wysyłki newsletteru, będą wykorzystane wyłącznie do wysyłki newsletteru szkoły.
 • Dane zbierane za pośrednictwem kamery CCTV w siedzibie Kids Coder Lab Sp. z o.o. dla celów monitorowania bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia mienia.
 • Dane zbierane w trakcie realizacji lub kontynuacji kursu w formie online zbierane są za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć. Dane gromadzone są dla celów związanych z przeprowadzeniem kursu, udokumentowaniem jego przebiegu i postępów uczestników oraz możliwości zaliczenia kursu
 • Dane utrwalone w związku z nagrywaniem rozmów z naszymi klientami lub potencjalnymi klientami będą wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości naszej obsługi.
 • Dane zapisywane w plikach cookie będą wykorzystywane przez nas do celów reklamowych. W tym celu przekazujemy zanonimizowany identyfikator urządzenia użytkownika naszym partnerom marketingowym, którzy mogą przetwarzać dane osobowe również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na podstawie łączących nas umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów zapewniających legalny transfer danych. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

3. Komu powierzamy Twoje dane?

W toku realizacji naszych usług współpracujemy z zewnętrznymi firmami, które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Te firmy to podmioty świadczące usługi księgowe, banki i operatorzy płatności, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (hosting, wysyłka newsletteru) oraz nauczyciele prowadzący kursy programowania lub inne zajęcia w tym partnerzy półkolonii. Powierzanie danych podmiotom, o których mowa powyżej, następuje z naszej strony wyłącznie na podstawie stosownych umów zawartych z takimi podmiotami, przewidujących odpowiedni poziom ochrony.

Informujemy, że dane zapisywane w plikach cookie wykorzystywanych przez nas do celów reklamowych oraz adres e-mail, jeśli wyrazisz na to zgodę, będą przekazywane dostawcy narzędzia piksel Facebooka czyli Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone Ameryki, a dla użytkowników z Unii Europejskiej – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zasady prywatności stosowanie przez dostawcę narzędzia są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Więcej informacji na temat działania Facebook Piksel umieściliśmy w naszej Polityce cookies.

Informujemy, że dane przetwarzane w związku z realizacją lub kontynuacją kursu w formie online powierzane są usługodawcy narzędzia wykorzystywanego do jego przeprowadzenia tj. Microsoft zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych dostępnych pod adresem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Informujemy, że dane przetwarzane w związku z obsługą rozmów telefonicznych, które są przez nas nagrywane, powierzane są usługodawcy narzędzia wykorzystywanego do obsługi połączeń tj. Channels, którego dostawcą jest Crazy Call Inc. zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych dostępnych pod adresem https://www.channels.app/privacy-policy.

4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane:

Dane rodziców przechowujemy przez okres współpracy rodzica ze szkołą. Po zakończeniu tej współpracy:

 • przechowujemy dane ujawnione na fakturach/rachunkach lub innych potwierdzeniach zapłaty przez okres do 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym taka faktura/rachunek lub potwierdzenie zostało wystawione,
 • przechowujemy dane dotyczące kursów realizowanych przez dzieci wraz z opisem przebiegu kursu i postępów edukacyjnych na potrzeby dopasowania przyszłej oferty edukacyjnej lub kontynuowania kursu, do ukończenia przez dziecko ostatniej klasy szkoły średniej.

Dane dzieci przetwarzamy w okresie współpracy (w okresie trwania umowy), a po jego zakończeniu do ukończenia przez dziecko ostatniej klasy szkoły średniej. Pozwala nam to na odpowiednie przygotowanie oferty edukacyjnej w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w naszej szkole.

Dane zebrane poprzez formularz kontaktowy przechowujemy 90 dni od udzielenia ostatniej odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy.

Dane marketingowe (adres e-mail) przechowujemy do momentu odwołania zgody na przetwarzanie tych danych.

Dane zbierane za pośrednictwem kamery CCTV w siedzibie Kids Coder Lab Sp. z o.o. dla celów bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia mienia są przechowywane nie dłużej niż 14 dni, z zastrzeżeniem zachowania nagrania przez czas dłuższy w przypadku wystąpienia incydentu zagrożenia bezpieczeństwa dzieci lub mienia do czasu zakończenia postępowania toczącego się w sprawie incydentu.

Dane zbierane w trakcie realizacji lub kontynuacji kursu w formie online będą przechowywane nie dłużej niż przez czas konieczny do realizacji i zaliczenia kursu przez uczestnika.

Dane w postaci utrwalonego nagrania obsługiwanych przez nas rozmów telefonicznych będą przez nas przechowywane przez okres 3 miesięcy.

Dane zapisywane w plikach cookie przechowywane są przez okres 365 dni lub do czasu usunięcia danych z historii plików cookies.

5. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować:

 • Jeżeli zostawisz nam swój email, bo interesujesz się nowościami w Kids Coder Lab, będziesz otrzymywać od nas newsletter drogą mailową.
 • Jeżeli zapiszesz dziecko na kurs, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące statusu Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące kursu programowania lub innych zajęć.
 • Jeżeli zostawisz nam swoje dane w formularzu kontaktowym na stronie, bo interesujesz się uzyskaniem spersonalizowanej oferty, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub poprzez e-mail w celu uzyskania informacji i przedstawienia Ci oferty skrojonej pod Twoje potrzeby.

6. Wykorzystanie wizerunku

W przypadku, jeśli wyrażono zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie Wizerunku dziecka przez Kids Coder Lab Sp. z o.o. (dalej „Spółka”), pod warunkiem uprzedniego przedstawienia wszystkich materiałów zawierających Wizerunek ze wskazaniem kanałów ich publikacji i miejsc udostępniania i akceptacji materiałów i miejsc publikacji, także w przypadku późniejszej modyfikacji zaakceptowanych materiałów, nowych publikacji lub miejsc udostępniania.

Warunki udzielonej zgody:

 • Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Wizerunek będzie wykorzystywany przez Spółkę w okresie nie dłuższym niż 10 lat.
 • Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie Wizerunku na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku wizualnym lub audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w chmurze, w sieci multimedialnej (w tym w Internecie), zwielokrotnianie i kopiowanie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym w Internecie), wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji, fonii, satelity, retransmisja, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, wykorzystanie w utworach, artykułach, banerach, gazetach i magazynach, w utworach multimedialnych, wykorzystywanie na stronach internetowych, w tym w serwisie Facebook i na kanałach należących do Spółki w serwisie YouTube, wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, publiczne udostępnianie nagrania/zdjęcia, wykorzystanie fotosów z nagrania na plakatach, drukowanych materiałach w celach marketingowych i promocyjnych podejmowanych dla Spółki.
 • Zrzekasz się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie, względem Spółki z tytułu wykorzystywania Wizerunku na potrzeby wskazane z niniejszym oświadczeniu.
 • Spółce służy prawo do zestawiania Wizerunku/nagrania/wypowiedzi z innymi utworami, skracania jej, wprowadzania zmian – w zakresie pól eksploatacji, o których mowa powyżej z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych i z zastrzeżeniem ust. 1.
 • Oświadczasz, że wykorzystanie Wizerunku zgodnie z niniejszym zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 • Oświadczasz też, że znasz całą treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiesz.

7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Ci prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia i usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pozostałe Twoje prawa i obowiązki w zakresie danych osobowych określa Ustawa z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie. Przysługuje Ci także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz, że doszło do naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

8. Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Kids Coder Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP: 9512447068, KRS: 0000698535, adres ul. Hlonda 10 U9, 02-972 Warszawa. Przetwarzamy następujące dane:

 • dane zbierane podczas zapisu na kurs – w celu realizacji zapisu na kurs lub inne zajęcia, w tym pobrania wpłaty oraz wpisania dziecka na listę uczestników kursów lub innych zajęć oraz monitorowania obecności i postępów w nauce,
 • dane zbierane w czasie realizacji kursu dotyczące zamówionych usług oraz przebiegu kursu – w celu dopasowania przyszłej oferty edukacyjnej lub kontynuowania kursu przez dzieci,
 • dane zbierane w celach marketingowych (wysyłka newslettera) – w celu wysyłki newslettera,
 • dane zbierane za pośrednictwem kamery CCTV w siedzibie Kids Coder Lab Sp. z o.o. – dla celów monitorowania bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia mienia,
 • dane zbierane w trakcie realizacji lub kontynuacji kursu w formie online zbierane są za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć – w celu związanym z przeprowadzeniem kursu, udokumentowaniem jego przebiegu i postępów uczestników oraz możliwości zaliczenia kursu,
 • dane zbierane w trakcie nagrywania rozmów telefonicznych - w celu poprawy jakości obsługi,
 • dane zapisywane w plikach cookie wykorzystywanych przez nas do celów reklamowych - w celu podejmowania przez nas działań remarketingowych.

Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w części Polityki prywatności – Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z naszych usług lub oferowanych przez nas form kontaktu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda (jeśli znajduje ona zastosowanie), uzasadniony interes administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub przeprowadzenia czynności związanych z zawarciem umowy. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się obsługą płatności oraz nauczyciele szkoły, a także partnerzy półkolonii (np. organizujący zajęcia sportowe).

Szczegółowe zasady dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://www.kidscoderlab.pl/polityka-prywatnosci/.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia na adres info@kidscoderlab.pl. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po takim odwołaniu – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Masz prawo żądania od administratora dostępu wglądu do swoich (oraz dziecka) danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem: info@kidscoderlab.pl, a szczegółowe zasady dotyczące danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Nasza oferta

pl Zapisz teraz Projektowanie aplikacji mobilnych

Projektowanie aplikacji mobilnych


10–12 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
pl Zapisz teraz Programowanie i robotyka

Programowanie i robotyka


6–7 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
en Zapisz teraz Laboratorium Robloxa

Laboratorium Robloxa


10–12 lat stacjonarny roczny angielski kurs dla początkujących
pl Zapisz teraz Programowanie z Minecraft (Junior)

Programowanie z Minecraft (Junior)


8–9 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
Wszystkie kursy

Bądźmy w kontakcie

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Kids Coder Lab.

Pole wymagane
Podaj poprawny adres e-mail
Wystąpił błąd