Bezpieczny powrót do nauki stacjonarnej w Kids Coder Lab


Bezpieczny powrót do nauki stacjonarnej w Kids Coder Lab

Bezpieczny powrót do nauki stacjonarnej w Kids Coder Lab

2020-08-19

Po miesiącach nauki zdalnej cieszymy się na powrót do nauki stacjonarnej. Wszyscy jesteśmy spragnieni osobistego kontaktu i możliwości interakcji niezapośredniczonej przez środki komunikacji na odległość. Stęskniliśmy się za naszymi uczniami i wiemy, że nasi młodzi programiści stęsknili się również za możliwością spotkań w Kids Coder Lab. Wiemy również, że opiekunowie naszych pociech potrzebują oddechu i możliwości skupienia się na swoich obowiązkach zawodowych.

Powrót do nauki stacjonarnej to duża odpowiedzialność i podchodzimy do niego bardzo poważnie. Zależy nam na bezpieczeństwie naszych uczniów i pracowników oraz ich rodzin. Kids Coder Lab jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą i podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji. Dlatego w przygotowaniach do nowego roku szkolnego stosujemy się do wytycznych Ministerstwa.

Poniżej przedstawiamy zasady oraz dodatkowe informacje, które są dla Państwa ważne w kontekście bezpiecznego powrotu do nauki stacjonarnej. Zestawienie dotyczy przede wszystkim organizacji nauki w naszej placówce przy ulicy Hlonda 10 w Warszawie. W przypadku zajęć prowadzonych w zaprzyjaźnionych szkołach podstawowych będziemy stosować się do zasad obowiązujących w danej szkole.

Na zajęcia stacjonarne zapraszamy dzieci:

  • zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych,
  • których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Jeśli dziecko jest zapisane do grupy stacjonarnej, ale w danym tygodniu nie może dołączyć do swojej grupy, np. z powodu kataru, prosimy o kontakt. Poszukamy możliwości realizacji tych zajęć w trybie online lub z grupą stacjonarną w innym terminie.

Podczas wizyty w Kids Coder Lab:

  • dziecku może towarzyszyć 1 opiekun, a maksymalnie w jednym czasie w naszej placówce może przebywać 2 opiekunów; zachęcamy, żeby do naszej placówki dzieci wchodziły same,
  • opiekunowie powinni zachować odstęp 1,5 m od innych opiekunów i pracowników szkoły,
  • opiekunowie mają obowiązek osłonić usta i nos oraz dezynfekować ręce lub stosować rękawiczki ochronne,
  • opiekunowie mają wstęp tylko do części wspólnej placówki – recepcji – i nie wchodzą do sali komputerowej.

W celu omówienia szczegółów zajęć i innych spraw organizacyjnych zachęcamy opiekunów do kontaktu przede wszystkim telefonicznego lub mailowego.

Organizacja zajęć i higiena w funkcjonowaniu placówki

Uczniowie po przyjściu na zajęcia w pierwszej kolejności myją ręce. Następnie zajmują stanowiska komputerowe i uczestniczą w zajęciach. Po zajęciach stanowiska są dezynfekowane, a pomieszczenie wietrzone – w tym celu w tym roku szkolnym wydłużyliśmy przerwy między kolejnymi grupami zajęciowymi do pół godziny. Wydłużenie przerw pozwoli nam również na wyeliminowanie interakcji między grupami.

Nasza placówka została wyposażona w elementy niezbędne do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym:

  • termometr bezdotykowy do dyspozycji pracowników placówki,
  • bezdotykowe stanowisko do dezynfekcji rąk,
  • materiały informacyjne (numery telefonów do właściwych służb, instrukcje mycia rąk i dezynfekcji).

Dodatkowym elementem jest zainstalowany w placówce system wentylacji mechanicznej, który został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych i był warunkiem niezbędnym uzyskania przez Kids Coder Lab statusu takiej placówki w Kuratorium.

Nasza oferta

en Zapisz teraz Laboratorium Robloxa

Laboratorium Robloxa


10–12 lat stacjonarny roczny angielski kurs dla początkujących
pl Zapisz teraz Programowanie i robotyka

Programowanie i robotyka


6–7 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
pl Zapisz teraz Projektowanie aplikacji mobilnych

Projektowanie aplikacji mobilnych


10–12 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
pl Zapisz teraz Programowanie z Minecraft (Senior z Pythonem)

Programowanie z Minecraft (Senior z Pythonem)


10–12 lat stacjonarny roczny polski kurs dla początkujących
Wszystkie kursy

Bądźmy w kontakcie

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco z nowościami w Kids Coder Lab.

Pole wymagane
Podaj poprawny adres e-mail
Wystąpił błąd